koljunuki

Koljunuki droonishoot 2km kauguselt kaldalt